Renovació del certificat: prevenció i control de la legionel·la i legionel·losi

Formació presencial:

Renovació del certificat: prevenció i control de la legionel·la i legionel·losi

 

Objectius
Conèixer els conceptes relacionats amb la legionel·la, el marc normatiu que la regula, així com les pràctiques de neteja i desinfecció, tot el relacionat amb els productes químics, ús, registre, magatzematge.
 
Adquirir un mètode de treball eficaç que serveixi per identificar perills i prevenir-los, corregir actuacions perilloses, així com tot el relacionat amb el manteniment eficaç de les instal·lacions citades.
Programa

MÒDUL 1.
 
Programa de manteniment higienicosanitari: Diagnòstic de situació. Programa d’actuació. Avaluació (2 h)
 
1) Diagnòstic de situació:
 
1.1) Pla de la instal·lació i/o esquema del funcionament hidràulic que contempli la seva ubicació, tots els seus components, característiques tècniques, estructurals i de funcionament.
 
1.2) Valoració de l’estat de la instal·lació, on es reflecteixin les deficiències trobades, els factors de risc identificats, els punts crítics i les mesures correctores.
 
Planificació del Programa d’actuació:
a) Revisió del funcionament i de l’estat de conservació i neteja.
b) Neteja i desinfecció periòdica (procediments, productes, dosis, precaucions a tenir en compte, freqüència)
c) Tractament de l’aigua (productes a utilitzar, dosis i procediments, i en especial, dosificació i mesura del biocida)
d) Control de registres
e) Implantació de mesures correctores davant d’incompliments
 
1.3) Avaluació
– Avaluació del grau de compliment del programa de manteniment
 
1.4) Sessió pràctica
 
MÒDUL 2.
 
Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors) (2 h)
2.1) Humectadors
2.2) Fonts ornamentals
2.3) Reg per aspersion
 
MÒDUL 3: biocides i productes químics d’elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què la legionela pot proliferar i disseminar. (1 h)
 
MÒDUL 4: Presa de mostres. Certificació i acreditació. (1,5 h)
 
MÒDUL 5: Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de legionela: tècniques de detecció ràpida. (1 h)
 
MÒDUL 6: Responsabilitats de les empreses de manteniment. (1 h)
Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient. (1,5 h)

Modalitat
Presencial
Durada
10 hores
Import
150,00€/alumne
Horari
De 9 a 14h
Dates
Malgrat de Mar
11 i 12 d’abril
Atenció telefònica

Tel. 972 332 105 ext.3 de 10 a 12h i de 16 a 17h

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies