Saps què…?

Certificació de les INSTAL·LACIONS D’ALT RISC DE LEGIONEL·LA.

Recordem que la legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la, que pot colonitzar les instal·lacions que funcionen amb aigua, com ara els sistemes d’aigua sanitària, torres de refrigeració, jacuzzis… Si la instal·lació disposa d’algun sistema que produeixi aerosols, les microgotes d’aigua que continguin el bacteri poden ser inhalades i provocar la legionel·losi en grups específics de risc.
 
El Departament de Salut de la Generalitat va desenvolupar el Decret 352/2004 per tal d’assegurar un correcte manteniment i control higiènico-sanitari de les instal·lacions amb un risc potencial de difusió del bacteri legionel·la, obligant a totes les que tenen un alt risc* a fer una revisió periòdica. És a dir, fa més de 9 anys que és obligatori tenir les instal·lacions d’alt risc certificades!
 
Aquesta revisió correspon a entitats privades autoritzades amb sol·licitud prèvia de la persona titular de la instal·lació (no s’ha d’esperar a que un inspector ho demani). Aquests certificats s’expedeixen per triplicat: l’entitat o servei de revisió autoritzat se n’ha de quedar un exemplar, n’ha de trametre un segon exemplar a l’ajuntament del terme municipal on estigui ubicada la instal·lació i n’ha de lliurar el tercer a la persona titular d’aquesta, que l’ha de conservar a disposició dels serveis d’inspecció.
 
El termini de vigència del certificat és en funció de les instal·lacions. Per exemple l’aigua sanitària seria cada quatre anys i les torres de refrigeració cada any. Prèviament a què finalitzi aquest termini, la persona titular de la instal·lació ha de sol·licitar una nova visita de control.
 

Quines empreses poden donar la certificació?

Actualment les entitats autoritzades són cinc:
AMBIENTAL E.I.C., S.L.
AQUERON CONTROL, S.L.
ARTICLE 11 DIVERSIFICACION, S.L.
ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A.U.
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A.
 

En qué consisteix una revisió?

Un revisió consisteix en la visita d’un tècnic a les instal·lacions on es fan comprovacions in situ del correcte funcionament del sistema i es revisen els programes d’autocontrol, el registres d’operacions de manteniment i les actuacions de neteja i desinfecció.
 
En el moment de la visita, és important presentar la documentació següent:

  • Documentació sobre la procedència de l’aigua januvia weight loss.
  • Els plànols de la instal·lació amb els punts crítics marcats on caldrà recollir les mostres i els esquemes de funcionament hidràulic. Aquesta documentació s’actualitzarà cada vegada que es realitzi alguna reforma.
  • Programes i registres de control i manteniment, específics de la instal·lació.
  • Certificat de la neteja i desinfecció de la instal·lació (en el cas de que la Desinfecció la realitzi una empresa externa cal que estigui inscrita en el ROESP).
  • El pla de mostreig i les analítiques realitzades per un laboratori acreditat.
  • Certificat de formació del curs de 25 hores del responsable del manteniment (cal realitzar la formació a través d’un centre homologat per l’IES, Institut d’Estudis de la Salut).

 
En el cas de detectar-se irregularitats en la revisió, s’emet un informe de notificació de les no conformitats detectades (en cas que hi hagi un màxim de 10 deficiències), on es marcarà un termini de temps per resoldre-les i poder obtenir posteriorment el certificat conforme de la instal·lació, un cop esmenades les deficiències marcades.
 
Si es detecten més de 10 deficiències en la revisió o es troba alguna anomalia que es consideri d’alt risc sanitari, s’expedirà directament un certificat no conforme. I es concedirà un temps curt limitat per a resoldre les incidències i presentar-les a l’entitat de revisió.
 
Altimir Assessoria alimentària i ambiental, com a entitat inscrita al ROESP, homologada per l’IES, i amb laboratori acreditat, queda a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta al respecte.
 
(*) (a) Instal·lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis (torres de refrigeració i condensadors evaporatius). b) Instal·lacions que afecten l’interior dels edificis: centrals humidificadores industrials que generen aerosols. c) Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn. d) Instal·lacions termals. e) Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d’altres).

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies